ДОБРЕ ДОШЛИ 

В УЕБ-СТРАНИЦАТА НА  ДЕТСКА ГРАДИНА 

„АЛЕН  МАК“ ГР. ЦАРЕВО

Детска градина „Ален мак” е общинско детско заведение за възпитание, обучение и социализация на деца от 2 до 7- годишна възраст.  

Детска градина  „Ален мак” е с много добра и модерна материална база.                                                              

Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични, цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито. Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН.                                       

Стратегическа цел на педагогическия екип е:  

Постигане на качествен  възпитателно-образователен процес

Акцентите в работата са:                                                  

1.Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност. 

2.Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност и уважение към другите и гражданско поведение.   

3.Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.    

4.Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие и изява на децата  ДГ „Ален мак”  предлага различни  школи, съобразени с желанието на децата и техните родители.

Екипът на ДГ„Ален мак”  непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното образование.

Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и благоприятни условия за щастливо детство.

Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина 

„Ален мак” в  желана територия за деца, родители и учители!

 Пожелаваме Ви  приятни минути  в  уеб сайта на нашият  Ален малък свят.   

COVID 19