Пчеличка

Група "Пчеличка"

ЕКИП

Антоанета Диханова – старши учител
Славена Петкова – учител
Даниела Димитрова – помощник – възпитател

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ГРУПА "ПЧЕЛИЧКА"

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

COVID 19