Бон-Бон

Яслена група "Бон-Бон"

ЕКИП

Румяна Маврова – медицинска сестра
Татяна Димитрова – медицинска сестра
Надка Казепова – помощник – възпитател
Станислава Рогачева – помощник – възпитател

Ний бонбончета сме малки,

игри обичаме и залъгалки,

приказки чудесни и стихчета нелесни.

С палавите си ръчички,

правим не само белички…. 

COVID 19