Екип

Екип

Екатерина Кирова

Директор

Родена на : 22.08.1979г., Образование : Бакалавър – „Специална педагогика, логопедия“, Тракийски университет – гр. Стара Загора 2003г., Бакалавър – Предучилищна и начална училищна педагогика, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас 2006г. Професионална квалификация : Педагог, детски учител., начален учител, учител в специално училище, IV ПКС, Педагогически стаж : 17 години. 7 години директор на ДГ „Ален мак“ – гр. Царево

Ангелина Димова

Учител

Родена на : 19.11.1982г., Образование : Бакалавър : „Специална педагогика – Логопедия“ от 2005 година, Бургаски Свободен Университет, Магистър : „Предучилищна педагогика“ от 2020-та година, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Професионална квалификация : Педагог и учител в специални училища, Педагогически стаж : 9 години

 

Антоанета Диханова

Старши учител

 

Родена на : 16.01.1970г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика“, Педагогически университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, Професионална квалификация : Предучилищен педагог, детски учител. III ПКС, Педагогически стаж : 27 години

Биляна Никова

Старши учител по музика

Родена на : 03.08.1974г., Образование :Магистър педагог, „Музикална педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ – 1997г., Специалност : Дефектология (сурдопедагогика и тифлопедагогика) към СУ „Св. Климент Охридски“ – 1997г. Професионална квалификация : Педагог, дефектолог, учител по музика. V ПКС, Педагогически стаж : 23 години

Валентина Тодорова

Старши учител

Родена на : 15.08.1963г., Образование : Магистър, „Предучилищна педагогика“, Педагогически университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, Професионална квалификация : Педагог, детски учител. V ПКС, Педагогически стаж : 37 години

Венета Иванова

Старши учител

Родена на : 27.06.1976г., Образование : Бакалавър – специалност : „Предучилищна и Музикална педагогика“ – Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Магистър – специалност : Предучилищна и начална училищна педагогика – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител, IV ПКС, Педагогически стаж : 12 години в България и 4г. в чужбина

Десислава Стоянова

Старши учител

Родена на : 08.03.1983г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика с чужд език“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител. V ПКС, IV ПКС, Педагогически стаж : 14 години

Иванка Иванова

Старши учител

Родена на : 23.12.1963г., Образование : Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител., IV ПКС, Педагогически стаж : 13 години

Ирина Илиева

Учител

Родена на : 27.02.1990г., Образование : Висше, Магистър, Бакалавър : специалност “ Български и история“ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Магистър : специалност „Предучилищна педагогика“ СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София

Калина Еменеджиева

Старши учител

Родена на : 27.08.1967г., Образование : Висше, Бакалавър, специалност ПНУП БСУ, Професионална квалификация : Педагог, детски учител, начален учител V ПКС, IV ПКС, Педагогически стаж : 29 години

Калина Иванова

Старши учител

Родена на : 06.07.1969г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски и начален учител. V ПКС, Педагогически стаж : 27 години

Катя Кочева

Старши учител

Родена на 08.03.1974 г. Завършила е Пловдивски университет “ Паисий Хилендарски“ през 1996 г. със специалност „Предучилищна педагогика“ с придобита професионална квалификация „
детски учител“ със специализация по социална педагогика. Има V ПКС.
Педагогически стаж – 22 години.

Кристина Русева

Учител

Родена на 05.08.1995г., Образование : Магистър, Специалност : Предучилищна и Начална училищна педагогика, Университет Проф. д-р Асен Златаров – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски и начален учител

Мартина Чомакова

Учител

Родена на : 20.03.1992г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика с чужд език“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител, детски учител по чужд език V ПКС, Педагогически стаж : 3 години

 

Йорданка Блацалиева

Учител

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив през 2019 г. със специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“ и професионална квалификация „Педагог, детски учител и детски учител по чужд език“ педагогически стаж – 1 година.

Нора Янева

Старши учител

Родена на : 29.09.1981г., Образование : Бакалавър – „Предучилищна педагогика с чужд език“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас 2005г., Магистър – „Социална педагогика“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 2007г. Професионална квалификация : Педагог, детски учител по чужд език, социален педагог., IV ПКС, Педагогически стаж : 14 години

Райна Тодорова

Учител

Родена на : 27.07.1981г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика с чужд език“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас 2005г., Професионална квалификация : Педагог, детски учител по чужд език, IV ПКС, Педагогически стаж : 8 години

Росица Проданова

Старши учител

Родена на : 23.02.1977г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 1999г., Професионална квалификация : Педагог, детски учител. V ПКС, Педагогически стаж : 23 години

Светла Станимирова

Старши учител

Родена на : 20.07.1983г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Бакалавър : „Социални дейности“ – Бургаски Свободен Университет, Професионална квалификация : Педагог, детски учител. V ПКС, IV ПКС, Педагогически стаж : 13 години

Севделина Георгиева

Старши учител

Родена на : 25.11.1965г., Образование : Магистър, „Предучилищна педагогика“, ВПИ „Констатин Преславски“ – гр. Шумен, Професионална квалификация : Специалист по предучилищна педагогика, IV ПКС, Педагогически стаж : 36 години

Славена Петкова

Учител

Родена на : 07.09.1986г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител, начален учител, V ПКС, IV ПКС, Педагогически стаж : 7 години

Татяна Драганова

Старши учител

Родена на : 12.02.1974г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика“, Великотърновски Университет „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново Професионална квалификация : Педагог, детски учител, Педагогически стаж : 20 години

Помощник-Възпитатели

Ваня Йорданова

Донка Петрова

Даниела Димитрова

Иванка Тодорова

Ирина Ставрева

Кита Георгиева

Станка Георгиева

Станислава Рогачева

Гергина Челебиева

Даниела Чолакова

Мария Белчева

Димитринка Неделчева

Николина Костадинова

Стоянка Кирова

Надка Казепова

Стоянка Николова

Медицински сестри

Зорка Шопова-старша сестра

Румяна Маврова

Татяна Димитрова

COVID 19