Бърборино

Група "Бърборино"

ЕКИП

Севдалина Георгиева – старши учител
Ирина Илиева – учител
Ваня Йорданова – помощник – възпитател

Група „Бърборино” се наричаме,
приключенията най-много обичаме.
Елате и ни вижте как славно си играем,
елате и ни вижте само  как мечтаем.
С вълшебната пръчица света преобръщаме,
в сърцата на хората вярата връщаме.
Тук слънцето живее и на шегите ни се смее.

1.Весело се усмихни! Добро утро, ти кажи!

2.Говори тихо, не викай, не крещи-внимателен бъди!

3.Три думички вълшебни-

моля, благодаря, извинявай, ако е нужно употребявай!

4.Не се бий, не блъскай, не щипи, играй задружно ти!

5.Когато някой говори, изслушвай го и потърпи-учтив бъди!

6.След игра, играчките си прибери! Пази ги и не ги чупи!

7.Културен при хранене бъди-покривките и масичките чисти ти пази!

8.Бъди добро дете и запомни – на приятел в нужда помогни!

9.Играта свърши, тръгваш си, но запомни: „Довиждане“ кажи!

COVID 19