Новини

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ОБЯВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА”

1. Обява конкурс ДОД-английси език

2.Обява конкурс ДОД – български нар.танци и танци на народите

3.Обява конкурс ДОД – футзал

4.Обява конкурс ДОД – аеробика и гимнастика

5.Обява конкурс ДОД – латино и модерни танци

6.Обява конкурс ДОД – изкуствознание и приложни дейности

 

1.Заповед за утвърждаване на ДОД – Футзал

2.Протокол за избор на ДОД – Футзал

3.Заповед за утвърждаване на ДОД-Англ.език

4.Протокол за избор на ДОД – Английски език

5.Заповед за утвърждаване на ДОД-Бълг.нар.т-ци и т-ци на народите

6.Протокол за избор на ДОД-Бълг.нар.т-ци и т-ци на народите

7.Заповед за утвърждаване на ДОД-Латино и модерни танци

8.Протокол за избор на ДОД-Латино и модерни танци

9.Заповед за утвърждаване на ДОД-Аеробика и гимнастика

10.Протокол за избор на ДОД-Аеробика и гимнастика

11.Заповед за утвърждаване на ДОД-Изкуствознание и приложни дейности

12.Протокол за избор на ДОД-Изкуствознание и приложни дейности

 

1. Заповед за отмяна на заповед, за извършено класиране на ДОД-Латино и модерни танци

2.Протокол за избор на ДОД-Латино и модерни танци

3.Заповед за утвърждаване на ДОД-Латино и модерни танци

 

1.Заповед за отмяна на заповед, за извършено класиране на ДОД – Български народни танци и танци на народите

2.Протокол за избор на ДОД – Български народни танци и танци на народите

3.Заповед за утвърждаване на ДОД – Български народни танци и танци на народите

COVID 19