Екип

Екатерина Кирова

Директор

Родена на : 22.08.1979г., Образование : Бакалавър – „Специална педагогика, логопедия“, Тракийски университет – гр. Стара Загора 2003г., Бакалавър – Предучилищна и начална училищна педагогика, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас 2006г. Професионална квалификация : Педагог, детски учител., начален учител, учител в специално училище, IV ПКС, Педагогически стаж : 17 години. 7 години директор на ДГ „Ален мак“ – гр. Царево

Ангелина Димова

Учител

Родена на : 19.11.1982г., Образование : Бакалавър : „Специална педагогика – Логопедия“ от 2005 година, Бургаски Свободен Университет, Магистър : „Предучилищна педагогика“ от 2020-та година, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Професионална квалификация : Педагог и учител в специални училища, Педагогически стаж : 9 години

Антоанета Диханова

Старши учител

Родена на : 16.01.1970г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика“, Педагогически университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, Професионална квалификация : Предучилищен педагог, детски учител. III ПКС, Педагогически стаж : 27 години

Биляна Никова

Старши учител по музика

Родена на : 03.08.1974г., Образование :Магистър педагог, „Музикална педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ – 1997г., Специалност : Дефектология (сурдопедагогика и тифлопедагогика) към СУ „Св. Климент Охридски“ – 1997г. Професионална квалификация : Педагог, дефектолог, учител по музика. V ПКС, Педагогически стаж : 23 години

Валентина Тодорова

Старши учител

Родена на : 15.08.1963г., Образование : Магистър, „Предучилищна педагогика“, Педагогически университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, Професионална квалификация : Педагог, детски учител. V ПКС, Педагогически стаж : 37 години

Венета Иванова

Старши учител

Родена на : 27.06.1976г., Образование : Бакалавър – специалност : „Предучилищна и Музикална педагогика“ – Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Магистър – специалност : Предучилищна и начална училищна педагогика – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител, IV ПКС, Педагогически стаж : 12 години в България и 4г. в чужбина

Десислава Стоянова

Старши учител

Родена на : 08.03.1983г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика с чужд език“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител. V ПКС, IV ПКС, Педагогически стаж : 14 години

Иванка Иванова

Старши учител

Родена на : 23.12.1963г., Образование : Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител., IV ПКС, Педагогически стаж : 13 години

Ирина Илиева

Учител

Родена на : 27.02.1990г., Образование : Висше, Магистър, Бакалавър : специалност “ Български и история“ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Магистър : специалност „Предучилищна педагогика“ СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София

Калина Еменеджиева

Старши учител

Родена на : 27.08.1967г., Образование : Висше, Бакалавър, специалност ПНУП БСУ, Професионална квалификация : Педагог, детски учител, начален учител V ПКС, IV ПКС, Педагогически стаж : 29 години

Калина Иванова

Старши учител

Родена на : 06.07.1969г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски и начален учител. V ПКС, Педагогически стаж : 27 години

Катя Кочева

Старши учител

Кристина Антикова

Учител

Родена на 05.08.1995г., Образование : Магистър, Специалност : Предучилищна и Начална училищна педагогика, Университет Проф. д-р Асен Златаров – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски и начален учител

Мартина Чомакова

Учител

Родена на : 20.03.1992г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика с чужд език“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител, детски учител по чужд език V ПКС, Педагогически стаж : 3 години

Мима Костадинова

Главен учител

Нора Янева

Старши учител

Родена на : 29.09.1981г., Образование : Бакалавър – „Предучилищна педагогика с чужд език“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас 2005г., Магистър – „Социална педагогика“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 2007г. Професионална квалификация : Педагог, детски учител по чужд език, социален педагог., IV ПКС, Педагогически стаж : 14 години

Райна Тодорова

Учител

Родена на : 27.07.1981г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика с чужд език“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас 2005г., Професионална квалификация : Педагог, детски учител по чужд език, IV ПКС, Педагогически стаж : 8 години

Росица Проданова

Старши учител

Родена на : 23.02.1977г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 1999г., Професионална квалификация : Педагог, детски учител. V ПКС, Педагогически стаж : 23 години

Светла Станимирова

Старши учител

Родена на : 20.07.1983г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Бакалавър : „Социални дейности“ – Бургаски Свободен Университет, Професионална квалификация : Педагог, детски учител. V ПКС, IV ПКС, Педагогически стаж : 13 години

Севделина Георгиева

Старши учител

Родена на : 25.11.1965г., Образование : Магистър, „Предучилищна педагогика“, ВПИ „Констатин Преславски“ – гр. Шумен, Професионална квалификация : Специалист по предучилищна педагогика, IV ПКС, Педагогически стаж : 36 години

Славена Петкова

Учител

Родена на : 07.09.1986г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Професионална квалификация : Педагог, детски учител, начален учител, V ПКС, IV ПКС, Педагогически стаж : 7 години

Татяна Драганова

Старши учител

Родена на : 12.02.1974г., Образование : Бакалавър, „Предучилищна педагогика“, Великотърновски Университет „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново Професионална квалификация : Педагог, детски учител, Педагогически стаж : 20 години

Помощник-Възпитатели

Гергина Стоянова

Ваня Йорданова

Донка Петрова

Даниела Димитрова

Иванка Тодорова

Ирина Ставрева

Кита Георгиева

Станка Георгиева

Стоянка Кирова

Стоянка Николова

Цветомира Татарчева

Станислава Рогачева

Надка Казепова

COVID 19